Internetihääletamise kompetentsikeskus

Meie insenerid ja teadlased on pühendunud usaldusväärse tehnoloogia välja töötamisele internetihääletamiseks.

i-hääletamine

Me usume, et Internetihääletamine on tulnud, et jääda. On vaid aja küsimus, et mitmetes riikides toimuvate pilootpojektide ja katsetuste tulemused leiavad tegelikku rakendamist valimistel. Täna on vaid Eesti ainulaadne internetihääletamise ulatuse poolest, kuid katsetused ja uuringud mujal maailmas - Šveitsis, Norras ja Prantsusmaal - näitavad, et vajadus ja huvi muutunud maailma arvestava hääletamisviisi järele on tõsine.

Uskudes internetihääletamise tulevikku tunnistame, et internetihääletamine ei ole ainus tehnoloogiline lahendus, mis kõik valimiste korraldamisel tekkivad probleemid lahendab. Uus hääletamisviis on üks komponent suuremast ökosüsteemist, mille eesmärgiks on demokraatlikud valimised. Teadlikult arendatuna ning nõuetekohaselt rakendatuna, muudab internetihääletamine hääletamist lihtsamaks, turvalisemaks, läbipaistvamaks ja kättesaadavamaks kui traditsiooniline meetod paberi ja pliiatsiga.

Täna avalduvad Internetihääletamise eelised eelkõige võrdluses hääletamisviisidega, mis sõltuvad postiteenusest Internetihääletamine aitab oluliselt paremini kaasata valijaid, kes viibivad hääletamisperioodil välismaal või kelle pääs jaoskonda on mõnel muul põhjusel raskendatud.